قوانین لاردی

مهمترین هدف ما در فروشگاه  لاردی احترام به حریم خصوصی کاربران محترم است.

برای خرید و ثبت نظر نیاز به کسب اطلاعاتی از کاربران می باشد تا بتوان خدماتی امن و مطمئن را ارائه داد.

جهت پردازش و ارسال سفارشات، اطلاعاتی مانند آدرس، شماره تلفن و ایمیل فرد سفارش دهنده الزامی می باشد.

ثبت  نشانی، ایمیل و  شماره تلفن های همراه و ثابت توسط مشتری به منزله مورد تایید بودن صحت آن هاست.

 لذا در صورتی که اطلاعات به صورت صحیح و کامل درج نشده باشد،  فروشگاه لاردی می تواند جهت کسب اطلاعات صحیح با سفارش دهنده تماس بگیرد.